65 pajjiż bid-dikjarazzjoni tat-TPNW

It-tamiet għall-umanità jikbru: fi Vjenna 65 pajjiż jgħidu le għall-armi atomiċi fid-dikjarazzjoni TPNW

Fi Vjenna, total ta’ 65 pajjiż b’ħafna oħrajn bħala osservaturi u għadd kbir ta’ organizzazzjonijiet ċivili, nhar il-Ħamis, 24 ta’ Ġunju u għal tlett ijiem, ingħaqdu kontra t-theddida tal-użu tal-armi atomiċi u wiegħdu li jaħdmu għall-eliminazzjoni tagħhom bħala malajr kemm jista’ jkun.

Dan huwa s-sommarju tal-ewwel konferenza tat-Trattat għall-Projbizzjoni tal-Armi Nukleari (TPNW), li, biċ-ċaħda tan-NATO u d-disa’ poteri atomiċi, intemmet nhar il-Ħamis li għadda fil-kapitali Awstrijaka.

Qabel il-konferenza TPNW, saru konferenzi oħra, bħall- Forum tal-ICAN dwar il-Projbizzjoni Nukleari – Vienna Hub, il Konferenza dwar l-Impatt Umanitarju tal-Armi Nukleari u Aktionsbündnis Für Frieden Aktive Neutralität Und Gewaltfreiheit. Kienet ġimgħa ta’ ċelebrazzjoni ta’ diżarm, kollaborazzjoni u tfittxija ta’ fehim minflok konfrontazzjoni.

Fil-każijiet kollha, il-ħaġa komuni kienet il-kundanna tat-theddid nukleari, l-eskalazzjoni tat-tensjonijiet tal-gwerra u ż-żieda fid-dinamika tal-konfrontazzjoni. Is-sigurtà jew hija ta’ kulħadd u ta’ kulħadd jew ma taħdimx jekk xi wħud iridu jimponu l-viżjoni tagħhom fuq ħaddieħor,

B’referenza ċara għall-pożizzjoni tar-Russja għall-invażjoni tagħha tal-Ukrajna u dik tal-Istati Uniti, li permezz tan-NATO tkompli tissikka l-ħabel f’dinamika li biha beħsiebha tibqa’ l-kmandant ewlieni dinji f’dinja li nbidlet . Diġà dħalna f’dinja reġjonalizzata fejn ħadd ma jista’ waħdu jimponi r-rieda tiegħu fuq ħaddieħor.

Nieħdu n-nifs klima ġdida fir-relazzjonijiet

Il-klima, it-trattament u l-konsiderazzjoni li bihom saru d-dibattiti, l-iskambji u t-teħid tad-deċiżjonijiet fis-sessjonijiet tat-TPNW huma notevoli ħafna. Ħafna konsiderazzjoni u ħafna rispett lejn l-opinjonijiet ta’ ħaddieħor, anke jekk kienu kuntrarji għal tagħhom, b’waqfiet tekniċi biex ifittxu ftehim u affarijiet simili. B'mod ġenerali, iċ-ċermen tal-konferenza, l-Awstrijak Alexander Kmentt, għamel xogħol tajjeb biex innaviga u jsolvi l-ħafna differenzi u perċezzjonijiet diversi, fl-aħħar, b'tattika kbira, wassalhom għall-frott. Kien eżerċizzju ta' ħila biex jinstabu ftehimiet u pożizzjoni komuni. Min-naħa tal-pajjiżi kien hemm fermezza u fl-istess ħin flessibbiltà quddiem sitwazzjonijiet li kellhom jingħelbu.

Osservaturi

Il-preżenza ta' osservaturi u bosta organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili tat atmosfera differenti għal-laqgħat u d-diskussjonijiet.

Ta’ min jenfasizza l-preżenza ta’ osservaturi mill-Ġermanja, il-Belġju, in-Norveġja, l-Olanda, l-Awstralja, il-Finlandja, l-Isvizzera, l-Isvezja u l-Afrika t’Isfel, fost ħafna oħrajn, li tindika l-attenzjoni li din iż-żona ġdida qed tiġġenera fid-dinja, f’dawn iż-żminijiet ikkumplikati. fejn il-konfront qdejna kuljum.

Ta’ min jinnota wkoll li l-preżenza tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili ġġenerat ambjent ta’ rilassament, familjarità u konnessjoni fejn l-istituzzjonali ma kienx f’kontradizzjoni mal-ħajja ta’ kuljum u s-sens komun. Din tista’ tkun waħda mill-karatteristiċi tas-summit ta’ Vjenna, “is-summit tas-sens komun”.

Għandna Pjan ta’ Azzjoni

Waħda mill-karatteristiċi tad-dikjarazzjoni finali hija li ġiet adottata flimkien ma' Pjan ta' Azzjoni b'għan finali: l-eliminazzjoni totali tal-armi nukleari kollha.

Sakemm jeżistu dawn l-armi, minħabba l-instabbiltà dejjem tikber, il-kunflitti "jaggravaw bil-kbir ir-riskji li dawn l-armi se jintużaw, jew deliberatament jew b'inċident jew kalkolu ħażin", iwissi t-test tar-riżoluzzjoni konġunta.

Ipprojbixxi kompletament l-armi nukleari

Il-President Kmentt enfasizza l-objettiv li "jinkiseb il-projbizzjoni sħiħa ta' kwalunkwe armament ta' qerda tal-massa", iddikjara li "huwa l-uniku mod biex tkun ċert li qatt mhu se jintuża".

Għal dan, diġà ġew ippjanati żewġ relays presidenzjali tal-konferenza TPNW, l-ewwel wieħed jitwettaq mill-Messiku u li ġej mill-Każakstan. Il-laqgħa li jmiss tat-TPNW se tkun ippreseduta mill-Messiku fil-kwartieri ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fl-aħħar ta 'Novembru 2023.

It-TPNW huwa pass ieħor lejn it-Trattat dwar in-Non-Proliferazzjoni tal-Armi Nukleari (NPT), li miegħu ħafna pajjiżi huma mħarsa. Kien meħtieġ li toħroġ mill-imblokk u mill-ineffettività tal-NPT wara deċennji li fihom ma servax biex jelimina, iżda pjuttost biex ikabbar il-pajjiżi u jkompli jiżviluppa s-sofistikazzjoni tal-armi nukleari. Il-President Kmentt innifsu, min-naħa tiegħu, saħaq li t-trattat il-ġdid, li daħal fis-seħħ biss sena u nofs ilu, huwa “kumpliment għall-NPT”, peress li ma ġiex maħsub bħala alternattiva għalih.

Fid-dikjarazzjoni finali, il-pajjiżi TPNW jirrikonoxxu l-NPT "bħala l-pedament tar-reġim tad-diżarm u n-nonproliferazzjoni", filwaqt li "jiddeploraw" theddid jew azzjonijiet li jistgħu jimminawh.

Aktar minn 2000 parteċipant

In-numri ta' promoturi u parteċipanti fil-konferenza TPNW huma: 65 stat membru, 28 stat osservatur, 10 organizzazzjonijiet internazzjonali tan-NU, 2 Programmi internazzjonali u 83 organizzazzjoni mhux governattiva. B’kollox ipparteċipaw aktar minn elf persuna, inkluż Dinjija Mingħajr Gwerer u Vjolenza, bħala membri tal-ECOSOC b’rappreżentanti mill-Ġermanja, l-Italja, Spanja u ċ-Ċilì.

B’kollox, fost dawk kollha li attendew f’dawk is-6 ijiem, kien hemm aktar minn elfejn ruħ fl-2 avvenimenti li saru.

Nemmnu li sar pass importanti ħafna fid-direzzjoni ta’ dinja ġdida, li żgur se jkollha sfumaturi u protagonisti oħra. Aħna nemmnu li dawn il-ftehimiet se jgħinu notevolment fil-progress u r-realizzazzjoni tiegħu.

Rafael de la Rubia

It-3 Marċ Dinji u Dinja Mingħajr Gwerer u Vjolenza


Artiklu oriġinali fi: Pressenza International Press Agency

Ħalli kumment