Ilment dwar il-preżenza ta' armi nukleari fl-Italja

Tressaq ilment mal-Uffiċċju tal-Prosekutur tal-Qorti ta’ Ruma għall-armi nukleari fit-2 ta’ Ottubru 2023

Minn Alessandro Capuzzo

Fit-2 ta’ Ottubru, l-ilment iffirmat individwalment minn 22 membru ta’ assoċjazzjonijiet paċifisti u antimilitaristi ntbagħat lill-Uffiċċju tal-Prosekutur tal-Qorti ta’ Ruma: Abbasso la guerra (Down with war), Donne e uomini contro la guerra (Nisa u rġiel kontra gwerra), Associazione Papa Giovanni XXIII (Assoċjazzjoni Papa Ġwanni XXIII), Centro di documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale (Ċentru ta’ Dokumentazzjoni tal-Manifest Paċifista Internazzjonali), Tavola della Pace Friuli Venezia Giulia (Mejda tal-Paċi Friuli Venezia Giulia), Rete Diritti Accoglienza Solidarietà Internazionale ( International Solidarity Welcome Rights Network), Pax Christi, Pressenza, WILPF, Centro sociale 28 maggio (Ċentru Soċjali 28 ta’ Mejju), Coordinamento No Triv (No Triv Coordinator), u ċittadini privati.

Fost l-ilmentaturi kien hemm professuri universitarji, avukati, tobba, esejisti, voluntiera, edukaturi, nisa tad-dar, pensjonanti, Missirijiet Comboni. Xi wħud minnhom huma magħrufa sew, bħal Moni Ovadia u Patri Alex Zanotelli. Il-kelliem għat-22 huwa l-avukat Ugo Giannangeli.

L-avukati Joachim Lau u Claudio Giangiacomo, minn IALANA Italia, ressqu l-ilment f’isem l-atturi.

L-ilment kien illustrat mill-promoturi f’konferenza stampa li saret, b’mod sinifikanti, quddiem il-bażi militari ta’ Ghedi, fejn sorsi awtorizzati jemmnu li hemm apparat nukleari.

Ritratti tal-konferenza stampa li tippreżenta l-ilment, quddiem il-bażi tal-ajru nukleari ta’ Ghedi

Huma mitluba jinvestigaw il-preżenza tal-armi nukleari fl-Italja u r-responsabbiltajiet possibbli

L-ilment ippreżentat fit-2 ta’ Ottubru 2023, quddiem l-Uffiċċju tal-Prosekutur tal-Qorti ta’ Ruma jitlob lill-maġistrati inkwirenti biex jinvestigaw, l-ewwel nett, biex jiddeterminaw il-preżenza ta’ armi nukleari fit-territorju Taljan u, konsegwentement, ir-responsabbiltajiet possibbli, ukoll minn minn perspettiva kriminali, minħabba l-importazzjoni u l-pussess tagħha.

L-ilment jgħid li l-preżenza ta’ armi nukleari fit-territorju Taljan tista’ titqies vera minkejja li qatt ma ġiet ammessa uffiċjalment mid-diversi gvernijiet li segwew. Is-sorsi huma numerużi u jvarjaw minn artikli ġurnalistiċi li qatt ma ġew miċħuda għal ġurnali xjentifiċi awtorevoli u avvenimenti politiċi.

Ir-rapport jiddistingwi bejn sorsi nazzjonali u internazzjonali.

Fost l-ewwel wieħed hemm ir-risposta tal-Ministru Mauro għal mistoqsija parlamentari tas-17 ta’ Frar 2014, tweġiba li, billi tipprova tilleġittimizza l-preżenza tal-apparati, tagħraf impliċitament l-eżistenza tagħhom. Is-sorsi jinkludu wkoll dokument mill-CASD (Center for Higher Defence Studies) u s-CEMISS (Military Centre for Strategic Studies).

Is-sorsi internazzjonali huma wkoll numerużi. Ta’ min jenfasizza l-investigazzjoni minn Bellingcat (assoċjazzjoni ta’ riċerkaturi, akkademiċi u ġurnalisti investigattivi) fit-28 ta’ Mejju 2021. Ir-riżultati ta’ din l-investigazzjoni huma paradossali, peress li filwaqt li l-gvernijiet Ewropej jippersistu biex jaħbu l-informazzjoni kollha, il-militar Amerikan juża applikazzjonijiet biex jaħżen il- ammont kbir ta 'dejta meħtieġa għall-ħażna tal-artillerija. Ġara li r-rekords ta 'dawn l-applikazzjonijiet saru dominju pubbliku minħabba n-negliġenza tal-militar Amerikan fl-użu tagħhom.

Fuq il-bażi tas-sorsi numerużi ċċitati, il-preżenza ta 'apparat nukleari fl-Italja tista' titqies ċerta, speċifikament madwar 90 fil-bażijiet ta 'Ghedi u Aviano.

L-ilment ifakkar li l-Italja rratifikat it-Trattat tan-Non-Proliferazzjoni (NPT)

L-ilment ifakkar li l-Italja rratifikat it-Trattat tan-Non-Proliferazzjoni (NPT) fl-24 ta’ April, 1975, li huwa bbażat fuq il-prinċipju li Stati li għandhom armi nukleari (imsejħa "pajjiżi nukleari") jimpenjaw ruħhom li ma jittrasferixxux armi nukleari. ma jippossuxhom (imsejħa "pajjiżi mhux nukleari"), filwaqt li dawn tal-aħħar, inkluża l-Italja, jimpenjaw ruħhom li ma jirċevux u/jew ma jakkwistawx kontroll dirett jew indirett tal-armi nukleari (artikoli I, II, III).

L-Italja, min-naħa l-oħra, ma ffirmatx jew irratifikat it-Trattat għall-Projbizzjoni tal-Armi Nukleari approvat fis-7 ta’ Lulju 2017 mill-Assemblea Ġenerali tan-NU u li daħal fis-seħħ fit-22 ta’ Jannar 2021. Anke fin-nuqqas ta’ din il-firma li jikkwalifika b'mod espliċitu u awtomatiku l-pussess ta' armi nukleari bħala illegali, l-ilment isostni li l-illegalità hija vera.

Intern tal-bażi Ghedi.
Fiċ-ċentru hemm bomba B61, fuq ix-xellug ta' fuq hemm MRCA Tornado, li pass wara pass jiġi mibdul b'F35 A's.

Sussegwentement, jagħmel reviżjoni analitika tal-liġijiet differenti dwar l-armi (Liġi 110/75; Liġi 185/90; Liġi 895/67; it-TULPS Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) u jikkonkludi billi jiddikjara li l-apparati atomiċi jaqgħu taħt id-definizzjoni. ta’ “armi tal-gwerra” (Liġi 110/75) u “materjali għall-armi” (Liġi 185/90, art. 1).

Fl-aħħar nett, l-ilment jindirizza l-kwistjoni tal-preżenza jew in-nuqqas ta’ liċenzji ta’ importazzjoni u/jew awtorizzazzjonijiet, peress li l-preżenza kkonfermata tagħhom fit-territorju neċessarjament tippresupponi l-passaġġ tagħhom minn naħa għal oħra tal-fruntiera.

Is-silenzju dwar il-preżenza ta 'armi atomiċi wkoll inevitabilment jaffettwa l-preżenza jew in-nuqqas ta' awtorizzazzjonijiet ta 'importazzjoni. Kwalunkwe awtorizzazzjoni tkun f’kunflitt ukoll mal-artikolu 1 tal-Liġi 185/90, li jistabbilixxi: “L-esportazzjoni, l-importazzjoni, it-tranżitu, it-trasferiment intrakomunitarju u l-intermedjazzjoni ta’ materjal tal-armi, kif ukoll it-trasferiment tal-liċenzji tal-produzzjoni rilevanti u r-rilokazzjoni tal-produzzjoni. , trid taġġusta għall-politika barranija u ta' difiża tal-Italja. "Ħidmiet bħal dawn huma regolati mill-Istat skond il-prinċipji tal-Kostituzzjoni Repubblikana, li tirrifjuta l-gwerra bħala mezz ta 'soluzzjoni ta' tilwim internazzjonali."

L-ilment jindika lill-Uffiċċju tal-Prosekutur ta’ Ruma bħala l-forum kompetenti għall-involviment inevitabbli tal-Gvern Taljan fil-ġestjoni tal-armi nukleari.

L-ilment, sostnut minn 12-il anness, huwa ffirmat minn 22 attivist, paċifista u antimilitarist, li wħud minnhom għandhom karigi għoljin f'assoċjazzjonijiet nazzjonali.

Ħalli kumment

Informazzjoni bażika dwar il-protezzjoni tad-data Ara aktar

  • Responsabbli: Marċ Dinji għall-Paċi u n-Nonvjolenza.
  • Għan:  Kummenti moderati.
  • Leġittimazzjoni:  Bil-kunsens tal-parti interessata.
  • Riċevituri u dawk inkarigati mit-trattament:  L-ebda data ma tiġi trasferita jew ikkomunikata lil partijiet terzi biex jipprovdu dan is-servizz. Is-Sid ikkuntratta servizzi ta’ web hosting minn https://cloud.digitalocean.com, li jaġixxi bħala proċessur tad-dejta.
  • Drittijiet: Aċċessa, irrettifika u ħassar data.
  • Informazzjoni addizzjonali: Tista' tikkonsulta l-informazzjoni dettaljata fil- Politika ta 'privatezza.

Din il-websajt tuża cookies tagħha stess u ta' partijiet terzi għall-funzjonament korrett tagħha u għal skopijiet analitiċi. Fiha links għal websajts ta’ partijiet terzi b’politiki ta’ privatezza ta’ partijiet terzi li tista’ taċċetta jew ma tistax taċċetta meta taċċessahom. Billi tikklikkja l-buttuna Aċċetta, taqbel mal-użu ta’ dawn it-teknoloġiji u l-ipproċessar tad-dejta tiegħek għal dawn l-għanijiet.    Ver
privatezza